Novinky pro Microsoft v regionu střední Evropa

V posledních dvou měsících se náš Microsoft tým věnoval hlavně následujícím kampaním.

Portál pro malé a střední podnikatele

Jedná se o středoevropskou kampaň, která komunikuje na střední a menší firmy výhody produktů společnosti Microsoft. Pro komunikaci jsou vytvořeny scénáře, do kterých se zaměstnanci takových firem mohou během své práce dostat. Na nich jsou pak ilustrovány výhody jednotlivých produktů. Tento portál nahrazuje starší stránky ve všech 18 pobočkách regionu a jsou připraveny komplet v rámci korporátního redakčního prostředí s využitím technologie Silverlight. Kampaň a celý portál je připravován ve vlnách, aktuálně je připravována druhá vlna. Česká verze stránek pro ilustraci, řecká verze stránek pro zajímavost.

Lokalizace kampaně na produkty Cloud Computingu – Cloud Power

Aktuálně probíhá na celém světě glogální kampaň na produkty provozované v rámci Cloud prostředí Microsoftu. Rumunskou nebo kyperskou stránku připravil Wunderman Interactive, zároveň pracujeme na stránkách maďarských a řeckých. Stránky jsou informační, fungují také jako agregátor informací (využvají Radian 6), které se v rámci internetu o Cloud computingu objeví a jejich cílem je přilákat potenciální zákazníky a navázat s nimi kontakt.

Podpora na Facebooku pro 4 evropské země

Náš tým není zaměřen pouze technologicky, ale zároveň podporuje některé projekty v rámci sociálních sítí.Aktuálně spravuje tři facebookové stránky pro Microsoft na Slovensku, Maltě a Kypru, podílí se zároveň na kampaních pro Facebook stránky Řecké pobočky nebo Office 2010 v Řecku. Pobočky, které takto podporuje jsou sice menší, o to důležitější ale komunikace v rámci sociálních kanálů je.

Kategorie: Interactive