Představení skupiny – finanční instituce (banky)

Trh bankovních služeb prochází v České republice dramatickou proměnou. Zatímco ještě před několika lety se o většinu klientů pohodlně dělilo několik tradičních hráčů (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB), v současnosti ohrožuje jejich pozici množství nových subjektů. Podívejte se, o kom se mluví a jak probíhá konkurenční boj na internetu (údaje za období 1. 3. – 9. 5. 2013).

skupina_banky_objem

Velké banky sice stále kontrolují podstatnou část online komunikace (zejména ČS a KB), nicméně v diskuzích sklízejí spíše vlažné reakce. Je proto zajímavé porovnat tento objem komunikace s poměrem pozitivních a negativních reakcí na internetu, který naopak hovoří spíše ve prospěch mladších společností.

skupina_banky_sentiment

Česká spořitelna, největší banka v ČR, sice několikanásobně převyšuje ostatní brandy v celkovém objemu komunikace, nicméně ve vnímání spotřebitelů zůstává mezi sledovanými značkami až na posledním místě. Nutno dodat, že tento výsledek nemají na svědomí pouze nabízené služby, ale také značně zpolitizovaná sKarta. Česká spořitelna navíc v březnu ohlásila další ze série propouštění zaměstnanců a diskutéři často spekulují, zda tento krok pomůže ČS reagovat na cenový tlak svých konkurentů, či zda předznamenává její pád. Podaří se velkým bankám obhájit svou roli, nebo si jejich segment rozeberou nové subjekty?

Kategorie: Wlip