Amazon na houpačce

Příchod společnosti Amazon do ČR budí silné reakce již od loňského podzimu, kdy zásilkový gigant oznámil svůj záměr vybudovat zde svá logistická centra. Projekt v řádech miliard korun slibuje vytvoření několika tisíc nových pracovních míst, díky čemuž si získává podporu mnoha politických představitelů. Otázkou, která však v poslední době dramaticky mírní nadšení z velkolepé investice, je, o jaká pracovní místa se vlastně jedná?

Na veřejnost postupně prosakují informace o nelidských pracovních podmínkách, kterými je Amazon pověstný v zahraničí (pouze několik minut na jídlo během 10hodinové směny, trestné body za delší pobyt na toaletě či za rozhovor s kolegou atp.), a veřejná diskuse o působení Amazonu v ČR nabírá nové obrátky.

O tom, kde nakonec sklady vyrostou a jak se k tomu staví obce, odbory, premiér či prezident, se již napsalo mnoho. Zajímat by nás ovšem mělo i to, jak na příchod Amazonu reagují samotní občané.

Amazon

Mezi těmi, kteří na internetu vyjádřili jednoznačné stanovisko (souhlas či nesouhlas s výstavbou), převažují spíše odpůrci projektu, kterých je v diskuzích dvakrát tolik, než těch, kteří s výstavbou logistického centra souhlasí. K nejčastěji uváděným důvodům proti patří zejména obavy o životní prostředí v bezprostředním okolí stavby a již zmíněné kontroverzní zacházení se zaměstnanci. Pro naopak hovoří hrubý nárůst pracovních míst a případné finanční kompenzace ze strany Amazonu.

Zdaleka nejpočetnější skupinou jsou však ti, u nichž převládají smíšené, případně neutrální reakce. Většina diskutujících nepopírá potenciální přínos zahraniční investice, nicméně k projektu má řadu zásadních výhrad. Vedle výše uvedených hledisek připomeňme i fakt, že Amazon, využívající evropské infrastruktury a kupní síly, daní většinu svého příjmu z těchto oblastí v Lucembursku. Reálný přínos pro domácí ekonomiku je proto přinejmenším sporný.

Analýza veřejného mínění na internetu tak odkrývá poměrně silný kritický hlas, který by mohl budoucnost projektu ještě v mnoha směrech ovlivnit. Záležet bude hlavně na tom, jak se k současným připomínkám postaví politické autority a zda bude Amazon schopen alespoň minimální sociální reflexe.

Analýza vznikla za podpory KBM Group s využitím nástroje WLIP.

(data za únor 2014)

Kategorie: Wlip