Jak na mladé lvy

Richard Stiebitz, kreativní ředitel, Wunderman Praha

Richard Stiebitz, kreativní ředitel, Wunderman Praha

Soutěžního klání mezi mladými kreativci na soutěži Young Lions se v kategorii Média zúčastnilo přes 30 týmů. Zajímavé číslo na získání vhledu do přístupu mladých lvů. A také dost velké na to, abychom mohli na základě jejich prací vyvodit závěry pro příští ročník a předat soutěžícím zpětnou vazbu.

Alespoň v naší kategorii se potvrdilo, že je důležité soutěž znát. Vítězové kategorie Média, Lukáš Krčil a Martin Zdražil z Univerzity Tomáše Bati, už byli na soutěži potřetí. Věděli také, že je nutné si na tvorbu prezentace udělat čas (což platí i všeobecně). To znamená v určitou chvíli zastavit vymýšlení a zkrotit se k tomu dobře a logicky svůj nápad formulovat. I když není čas na dokonalou exekuci, je dobré mít klíčový vizuál, na který se dá při výkladu poukazovat. Základní myšlenku je dobré mít přesně srovnanou.

Kreativní idea založená na insightu

Když jsme se ptali týmů, jaká je ta jejich hlavní myšlenka, často soutěžící popisovali jen to, co se udělá, jaký je mediální plán, ale myšlenka byla slabá nebo ne dobře formulovaná. Chybou je, když někdo plánuje video na Youtube, ale neví, čím jej naplnit a jakou na něj udělat konkrétní komunikaci. A hlavně jak se díky komunikaci spustí motivování cílové skupiny. Nejhorší je říkat, že uděláme virální video, a nemít promyšlené, jak virality docílit a jestli pak dojde ke kýžené reakci.

Některé týmy mluvily jen o mediální strategii, ale chyběla jim kreativní idea postavená na insightu o lidech. Dost soutěžících bylo jakoby zahleděných do sebe samotných. Je to pochopitelné, protože s pochopením motivací lidí jako takových mají mladí málo zkušeností. U vítězného týmu se mi líbil tah na bránu. Krčil se Zadražilem totiž rovnou mluvili o konverzi – o tom, jak usnadní lidem cestu k přispívání do Národní kroniky. Kroky, které navrhovali, byly už dobře promyšlené.

Práce pro porotu jako na velkých soutěžích

Brief byl z mého pohledu velmi zajímavý, možná jen, že umožňoval víc výkladů. Měl jsem pocit, že část soutěžících si ho vysvětlila trochu jinak. Vzali si z něj jen tu část,  jak do Národní kroniky zapojit mladé a méně už to, jak je motivovat, aby příspěvky do kroniky získávali i od ostatních (prarodičů, rodičů, známých).

Hodnocení probíhalo podle jasných pravidel a tak jsme se v porotě, aspoň myslím, dobře shodli. Oceňuju i feedback session, sloužící k tomu, aby se soutěžící dozvěděli rychle názory poroty. Bylo dobré, že tón diskuzí nebyl konfrontační a příjemně mě překvapilo i to, že soutěžící většinou sami věděli, kde se dopustili chyb, a přiznali si to. Časová náročnost pro porotu byla logická. Přes 30 týmů už je hodně, ale ve velkých soutěžích je zátěž podobná. Na festivalu Golden Drum jsme museli v prvním kole během týdne vyhodnotit 780 prací a pak jsme se o nich tři dny intenzivně dohadovali. Také jsme tam vždy končili až po půlnoci.

Kategorie: O reklamě