Data v marketingové agentuře? To je pelmel…

V představách nezasvěcených slovo marketing spouští vidiny vyzevlených lidí, kteří se přinejlepším vášnivě hádají o nejvhodnějším odstínu modré na červeném nápisu. Aby marketing byl úspěšný, potřebuje, kromě jiných věcí, také pevný základ. Ten poskytují data. A tak není divu, že z téměř 500 zaměstnanců Wundermanu je skoro čtvrtina zaměstnána na pozici datového analytika. O tom, co musí umět a s jakými daty se v marketingové agentuře pracuje, jsme si povídali s Davidem Novohradským.

Že je datový analytik pozice tajemná, opředená spoustou hádanek, jsme již psali v článku Datový analytik – to prostě nikomu nevysvětlíš! Tentokrát nám jde hlavně o data v marketingové agentuře.

David Novohradský vysvětluje, co znamená být datovým analytikem ve Wundermanu: „Můj datový tým primárně spravuje veškeré databáze našich klientů, připravujeme samozřejmě data pro kampaně, nad těmi daty následně děláme analytiku, datamining, například predikční modely, segmentace…a co je důležité zmínit, tak spravujeme veškerá transakční data věrnostních programů pro naše dva velké retailery, které máme v portfoliu klientů.“

V rozhovoru jsme se dozvěděli, že práce dataře je velmi různorodá. Hlavně díky tomu, že pracujeme pro prakticky všechny vertikály od bank, přes retailery k automotive, či telco operátorům. Práce je tedy velmi pestrá a analytik se jen málo dostane do stereotypu.

Jaké nástroje se u nás používají? „Na základní úrovni pracujeme se všemi nástroji, které umožňují správu relačních, ale i nerelačních databází. Na úrovni dataminingu například využíváme SPSS Clementine, pro vizualizaci dat Tableau, PowerBI a podobně,“ říká David Novohradský.

A protože je budoucnost datového analytika růžová, tak se podívejte i na naše kariérní stránky, zda nehledáme zrovna vás.

Kategorie: Agentura, Data