Expat? Ne, jsem tu doma. Říká Adam Watkins

Ve Wundermanu se mluví více jak 30 jazyky. Aby ne, když pracujeme pro celý svět. Ovšem jak se tu našim kolegům ze zahraničí líbí? A jak se vůbec do Prahy a Wundermanu dostali? Se svým příběhem se svěřil Adam Watkins. (english version below)

Adam Watkins, Connecticut, USA Senior Manager, Digital Intelligence Wunderman Production Praha

Adam Watkins je z Connecticutu v USA. Pracuje jako senior manager Digital Intelligence týmu ve Wunderman Production v Praze.

Vždy mi přišlo docela normální kupovat si jednosměrnou jízdenku, i když má rodina smýšlí jinak. Takže nebyli nadšeni, když jsem u snídaně stroze oznámil, že se stěhuji do Prahy. Začínal jsem jako student malé školy na Starém městě; tu jsem si předtím prohlížel v google obrázcích. (dnes uznávám, že to nebyl zrovna vědecký přístup). Českou republiku jsem předtím nikdy nenavštívil a také jsem zcela jistě nikdy neslyšel češtinu (o tom více za chvíli). Hodně jsem ale četl. Zrovna jsem se vrátil domů do Connecticutu ze svého studijního pobytu ve Francii a Kalifornii a těšil jsem se, až zase vyrazím za novým dobrodružstvím. A tak jsem si pořídil jednosměrnou jízdenku do Prahy.

Vedle nádherné architektury, nových přátel ze školy, večírků a vůbec celkově okouzlujícího města, bylo těžké nevšimnout si chybějících samohlásek všude, kam jsem se podíval. Ať už jde o vývěsní štíty, nebo menu, čeština se stala (a stále je!) mým největším nepřítelem. Dokonce myslím, že až letos jsem si skutečně česky objednal „ice cream“, tedy vlastně „zmrzlinu“, abych předvedl, jak snadné je to slovo vyslovit. Navíc jsem se díky mnoha přátelům a pracovním zkušenostem, které jsem za ty roky mohl zažít, poučil o české historii a kultuře a – ano, dokonce i – jazyku.

Do Wundermanu jsem přišel v roce 2014 a předtím jsem pracoval v Connecticutu jako internetový marketér, v České republice jsem pracoval například jako ředitel marketingu a komunikace v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Můj titul z mezinárodních vztahů mi v diplomatické kariéře, jak jsem si ji maloval, zrovna nepomohl a tak jsem svůj druhý domov našel v marketingu, přesněji ve Wundermanu. Práce zde je jak kreativní, tak ověřená na datech, což jsou ve Wundermanu dvě strany téže mince. A je to velmi uvolňující!

Vedle zajímavé práce přispívají k jedinečné a přátelské atmosféře hlavně kolegové. Uvědomil jsem si zde, že na práci mě nejvíce baví kolegové z mého týmu „Digital Intelligence“. Velké zkušenosti, vědomosti a schopnosti týmu, ať už jde o webovou analýzu, strategii sociálních sítí, nebo třeba metriky marketingových manažerů, pro mě vždy byly inspirací. Náš tým tvoří 8 různých národností ze 4 kontinentů, což nám umožňuje dívat se na zadání z různých úhlů pohledu, plnit je různou energií a nacházet kreativní řešení. A to nejdůležitější: také spoustu mezinárodních svátků, o kterých se mohu poučit a které mohu slavit!

Od mého přestěhování do Prahy a nástupu do Wundermanu se již necítím jako „expat“, ale jako bych byl doma a … vlastně … normálně. Je to skoro stejné, jako kupovat si jednosměrnou jízdenku.

****

Adam Watkins, Connecticut, USA Senior Manager, Digital Intelligence Wunderman Production Praha

Adam Watkins, Connecticut, USA, is Senior Manager in Digital Intelligence team of Wunderman Production, based in Prague.

Buying one-way tickets, to me at least, has always seemed quite normal. Perhaps not to my family particularly and especially not when I abruptly announced I was moving to Prague over breakfast. My journey here first began as a student at a small school in Old Town after “google-imaging” Prague earlier in the year. (Not exactly scientific research, I’d now say). I had never visited the Czech Republic and definitely had never heard the language (more of that in a bit) but I had read quite a few books. I had just moved back to my home state of Connecticut from studying/living in France & California and was eager to leave again for a new challenge. So, with my one-way ticket from New York I arrived in Prague!

Besides the beautiful architecture, new friends at school, events, and the overall enchantment of the city, it was hard not to notice the absence of vowels everywhere I looked. From signs to menus, the Czech language proved to be (and still is!) my biggest foe. In fact, I don’t think I really ordered “ice cream” in Czech until this year, or ”zmrzlina” for an easy, roll-off-the-tongue reference. Yet I have learned a great deal of Czech history and culture – and yes, even the language – from many friendships and work environments over the years.

Before joining Wunderman in 2014, I spent a significant amount of time working in Web Marketing in Connecticut before entering the Czech job market as Director of Marketing & Communications at The Lobkowicz Palace in Prague Castle. Although my Master’s in International Relations didn’t quite get me into Foreign Diplomacy as I had imagined, I found a second “home” in Marketing – as well as in Wunderman. Working for Wunderman provides you with both creativity and tactful data that are truly the right and left hands of the strategic and competitive Marketing world. With our spectrum of clients and the company’s fast-paced growth, no day truly is the same at Wunderman. How refreshing that is!

Outside of the outputs we produce, the people here at Wunderman Prague help make our environment unique and rewarding. For me, I find that my Digital Intelligence team is the best part of my role. From Web Analysts to Social Strategists to Marketing Measurement Managers, the team’s rich knowledge, education, and vast experience are always inspiring to me. We are comprised of 8 different nationalities from 4 continents which help bring different views, diverse energy, and creative solutions to projects – and of course a lot of international holidays to learn about and celebrate!

Since joining Wunderman and moving to Prague, I can’t say I feel much like an “expat” anymore and instead feel more like I’m home and, well… normal – almost like buying a one-way ticket.

Kategorie: Wunderlidi