7 kroků k modernímu direct marketingu

Historie se opakuje v cyklech a direct marketing zažívá novodobou renesanci. Principy, které definoval zakladatel této disciplíny Lester Wunderman v minulém století, platí stále. Ba možná více než kdykoli v historii, neboť arzenál forem a formátů direct marketingu se neskutečně rozšířil. Pokud firma chce zapojit do hry o zákazníka všechny informace, které o něm má nebo může mít, měla by zvážit svoji situaci v následujících oblastech.

Jaroslav Novák, Group Business Director

Autorem textu je Jaroslav Novák, Group Business Director, Wunderman

1. Jedna firma, jeden provaz
Firmy jsou samy sobě největší překážkou na cestě k růstu prodejů. Jde o klasický trojboj: obchod-marketing-IT. Nemusíme ani rozvádět souboje uvnitř těchto oddělení. Výměna informací, spolupráce a společné řízení interních projektů jsou největší výzvy, respektive generátor nerychlejší cesty vpřed, která navíc může všechny bavit. Skvělým propojujícím provazem je často lead management proces jehož součástí jsou všichni.

2. Strukturovaná data
Big data budou skloňována ještě mnoho let, ačkoliv schopnost zpracování velkého množství dat již není zásadní konkurenční výhodou. Nástroje na jejich zpracování jsou totiž v dnešní době cloudových řešení dostupné – a to poměrně i levně. Ovšem dokud si firmy nevytěží a nezpracují ona existující strukturovaná MALÁ data, nepohnou se kupředu. V každé firmě je již nyní hromada informací o zákaznících, které leží ladem. Tento krok k přímému marketingu by se mohl jmenovat i velký jarní úklid, nebo jarní inventura. Což je zkrátka vyjasnění si, co všechno za data o zákaznících máme a k čemu všemu (k businessu především) je můžeme využít a jak. Tohle je moc užitečná diskuse.

3. Cesta zákazníka
Kde a jak data využít vám často řekne cesta zákazníka nebo chcete-li moderně: customer journey. Nejlépe s tímto procesem dnes pracují e-shopy, ale cesta zákazníka je něco, co by mělo být mantrou pro všechny 3 party uvnitř firmy a je to vynikající pojítko, protože pokud sdílí všichni jednu cestu zákazníka (na které vznikají všechny leady vedoucí k prodeji), veškerá jejich práce má jeden sjednocující základ.

4. Webová optimalizace
Dnes a denně potkáváme klienty, jejichž webové prezentace businessu vyloženě brání 🙂 Například e-shopy moc dobře vědí, že práce s webem a na webu nikdy nekončí. Chování na webu, průchodnost webu, konverze a leady, které web generuje, zdroje návštěv, SEO a webová analytika… To jsou oblasti, které musí patřit do pravidelné business agendy. Dobrým předsevzetím by určitě mohlo být systematicky a neustále pracovat na tomto základním kamenu digitální komunikace.

5. CRM – trampolína pro business a marketing
Pokud správně vedete CRM, máte data o zákaznících a pečujete o ně správně, je CRM trampolínou pro kampaně a direct marketing. Čím lépe zvládnuté CRM, tím více a s větší radostí si zaskáčete. A hlavně, pokud nemáte v pořádku CRM, dveře s nápisem big data jsou pro Vás zamčena na 7 západů.

6. Automatizace a trigger based komunikace
Pokud jste zvládli výše uvedené kroky, je čas na odměnu a velkou zábavu jménem automatizace a trigger based komunikace se zákazníkem. Díky znalosti zákazníka (CRM), znalosti customer journey a spolupráci 3 part, je totiž možné tvořit procesy, díky kterým budete s každým zákazníkem mluvit ve správný čas, na správné téma a s drtivým výsledkem ve prospěch vaší značky. Moderně se tomu říká personalizace. Je to velké finále, do kterého pak můžete zapojit i big data, která nejsou již ničím jiným než pomyslným přilitím oleje do ohně vašeho businessu.

7. Direct marketing jako strategie
Pokud jste došli až sem, prošli jste velkou změnou, kdy jste přestali chápat direct marketing jako taktiku, ale povýšili jste ho na strategii. Direct marketing digitálního věku je totiž cestou, která bez jakýchkoli pochyb vede do budoucnosti a k nekompromisní úspěšnosti. Když tohle víte, znáte cestu.

My ve Wundermanu tím žijeme.

Kategorie: Agentura, CRM, Data, Trendy