Když chcete nejlepší, tak je vám jedno, co má kdo pod oblečením

Rozdíl v platech mužů a žen v ČR tvoří 22,5 procent. Jsme tak v rámci rovnosti platů na jednom z posledních míst ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Jde tedy o důležitou oblast, které i ve Wundermanu věnujeme velkou pozornost.

Autor: Kateřina Doležalová

Autor: Kateřina Doležalová, Business Development Director, Wunderman

V rámci podpory 8. ročníku konference Equal Pay Day jsme vytvořili nejen klíčové vizuály ale také se aktivně účastníme diskusí a mentoringu. Mohu tak hrdě prohlásit, že nejenže mě těší informace, jak se platová nerovnost v ČR snižuje (ještě předloni byl rozdíl v platech mužů a žen nad 26 procenty, vloni na 25 procentech), ač to jde pomalu. Ale hlavně mohu říci, že tuto otázku má Wunderman vyřešenu.

Jsme největší marketingovou agenturou na trhu, což není chlubení jako spíš konstatování faktu. Z této skutečnosti plyne i mnoho povinností. Především jsme, s více jak 450 zaměstnanci, největším zaměstnavatelem v oboru reklamy a marketingu. Rovnost mužů a žen je pro nás tedy zásadní otázkou, neboť je přímo vyčíslitelná. A naší politikou je, že za stejnou práci náleží stejná odměna. Díky tomu si můžeme dovolit zaměstnávat ty nejlepší v oboru.

Ale přesto – i tak vnímáme celospolečenskou důležitost odměňování žen. Vždyť jsou to právě ženy, které hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu. Domníváme se, že podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich talentu a dovedností, znamená ztrátu významného zdroje nejen pro ekonomiku, ale především pro společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Wunderman Praha má v Evropě z celé sítě Wunderman relativně výsadní postavení. Realizujeme zde zakázky nejen pro český a slovenský trh, ale také pro celý region EMEA a také zvládáme řešit i část severoamerického trhu. A byť máme spoustu pozic technického charakteru, které jsou obvykle vnímány jako vyloženě mužská záležitost, jsme pyšní, že je u nás 40 procent žen (a tento podíl stále roste).

Konference Equal Pay Day je pro nás příležitostí veřejně se brát o správnou věc. V rámci firemní kultury se pak snažíme ženy různými způsoby motivovat k růstu uvnitř společnosti. Například pomocí globální iniciativy Pass it on! Touto aktivitou chceme kolegyním pomoci v kariérním vzestupu a také je podpořit v jejich profesním rozvoji. Ať už formou zkrácených úvazků, aby se v rámci Wundermanu mohly realizovat i matky s dětmi, nebo jiných forem vzájemné vstřícnosti.

Konference Equal Pay Day nám dává možnost ukázat, že mezi platy mužů a žen není důvod dělat rozdíly. Když chcete ty nejlepší, tak je vám jedno, co má kdo pod oblečením.

Kategorie: Agentura, expert, Wunderlidi