Agentura Wunderman: S čím klientům pomáháme v oblasti UX služeb

V pražském Wundermanu funguje speciální tým, ve kterém se soustředí know-how v oblasti user a customer experience. Možná už víte, že UX designer kreslí tzv. wireframy, ale to není zdaleka vše. Jaké konzultační služby naši specialisté poskytují?

V UX týmu dokážeme pomoci s návrhem či zdokonalením produktu, služby, webu, mobilní aplikace, newsletteru, kiosku na prodejně… prostě skoro se vším v dnešním digitálním světě plným interakcí člověka s obrazovkou.

Obvykle zlepšujeme přístupnost, použitelnost a zážitek/zkušenost zákazníků se značkou v konkrétním momentu i během celé nákupní cesty. Proto mluvíme o user experience (UX) nebo customer experience (CX) designu.

S čím klientům pomáháme – naše UX/CX služby:
 • Zjišťujeme potřeby cílové skupiny – připravíme pro vás uživatelský výzkum či uživatelské testování
 • Hledáme příležitosti byznysu –  UX audity, Byznys analýzy a konzultace
 • Navrhujeme designové řešení – navrhneme vám informační architekturu, wireframy a prototypování, UX Writing
 • Testujeme úspěšnost návrhu – realizujeme uživatelské testování
 • Průběžné zlepšování a „quick wins“ – pomůžeme vám s optimalizaci designu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trochu podrobněji o UX/CX službách Wundermanu:

Pomocí UX metod a nástrojů pomáháme přímo u klientů zavádět myšlení a postupy, které někdy můžete najít pod jmény „Human-centered design“, „Customer-centric approach“ nebo „Service design“.

 

Uživatelský výzkum

Získáváme vhled do chování cílové skupiny, odhalujeme požadavky i skryté potřeby (tzv. insighty), které rozhodují nejen o nákupním chování. K tomu nám pomáhají např.:

 • Analýzy dat a zpětných vazeb
 • Rešerše diskusí
 • Hloubkové kvalitativní rozhovory
 • Online dotazníky
 • Persony
 • Cardsorting
 • A další metody…

 

Byznys analýzy, konzultace a workshopy

Pomáháme definovat požadavky a zadání byznysu, propojovat oddělená oddělení firem, vzbuzovat zájem a nadšení týmů pro společný cíl. K tomu nám pomáhají např.:

 • Facilitace workshopů – ideační, design, brainstorming…
 • Use cases
 • Konzultace, školení a strategie
 • A další metody a nástroje…

 

UX Audit

Nalézáme díky expertní analýze silné i slabší stránky a příležitosti ke zlepšení webu, aplikací a dalších kanálů. Nálezy řadíme podle priorit a dáváme jasný plán, na čem zapracovat. K tomu nám pomáhají např.:

 • Expertní analýza
 • Srovnání s konkurencí – UX design, obsah, přístupnost, použitelnost, rychlost načítání
 • A další…

 

Informační architektura

Navrhujeme ideální uspořádání navigace a informací tak, aby zákazníci vše snadno našli. K tomu nám pomáhají např.:

 • Zmapování, měření a návrh zákaznické cesty (customer journey)
 • Analýza, měření a návrh uživatelské cesty (user journey)
 • Struktura obsahu (sitemap)
 • A další…

 

Wireframy a prototypování

Získané poznatky vizualizujeme do modelů obrazovek – wireframů pro rychlé připomínkování a úpravy. Připravujeme i pokročilé prototypy s interakcemi testy a ověření správnosti ještě před fází vývoje.

 

UX Writing

Vymýšlíme a vytváříme texty zaměřené především na potřeby uživatelů. Píšeme texty, které se svým přínosem stávají další službou s přidanou hodnotou.

 

Uživatelské testování

Ověřujeme úspěšnost návrhů s uživateli před spuštěním projektu i u již běžících projektů. K tomu nám pomáhají např.:

 • Uživatelské testování v terénu i laboratoři
 • A/B testování návrhů – kvantitativní
 • A další metody…

 

Optimalizace designu

Pomocí výše uvedených služeb a postupů pomáháme průběžně a opakovaně identifikovat a řešit problémy našich klientů, např.:

 • Zvyšování konverzního poměru
 • Zvyšování spokojenosti uživatelů
 • Zvýšení míry dokončení registračního procesu
 • Snižování času na dokončení úkolu pro uživatele
 • Zvyšování hodnoty objednávky
 • A další…

 

Přečtěte si také naše články o UX:
– Jakou roli hrálo UX a copy během velkého redesignu KB.cz (Tyinternety.cz)
– Nedělejte weby pro pocit a ega šéfů, ale pro lidi, říká šéf UX ve Wundermanu
Jak testujeme UX na lidech? Pohled do zákulisí uživatelského testování

 

Chcete si popovídat o našich UX/CX službách? Ozvěte se nám a probereme možnosti.


Autor textu: Jan Ambrož, Head of UX team, jan.ambroz@wunderman.cz

Kategorie: Agentura, blog, Design, expert, SEO, Zajímavé projekty